TARP, Inc. tilbyr legitimasjonsfornyelse tjenester for legitimasjon av alkoholisme og stoffmisbruk radgivere (CASAC) i delstaten New York gjennom fjernundervisningskurs.

Kontakt oss nar som helst hvis du har sporsmal om kursene du er kvalifisert til a ta. Eller du kan ringe til New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services (NYS-OASAS) pa 1-800-482-9564.

Kursinstruksjoner: Fjernundervisningskurs inkluderer alle instruksjonene som trengs for gjennomforing. Materialer sendes via e-post, amerikansk posttjeneste eller faks innen 24 timer etter betalingsautorisering av PayPal.

Prissetting: Fjernundervisningskursene nedenfor er priset til bare ti dollar per klokke time. Som et resultat koster et kurs verdt tre klokke timer tretti dollar. Som du vil se nedenfor, inneholder hver kursbeskrivelse et tilsvarende antall klokketimer. Flere ganger med $ 10. for a bestemme kostnadene.

Slik bestiller du: Betalinger kan gjores med kredittkort, debetkort eller kontoen via PayPal, verdensledende innen sikker online betaling. New York State og Local Sales Tax (8.75 & # 37;) legges til hver ordre, etter loven.

Hvert kurs som er oppfort nedenfor, etterfolges av en PayPal «Add to Cart» knapp. Klikk en gang for a legge til et kurs i PayPal-handlekurven din. Klikk pa & quot; View Cart & quot; knapper over eller under listen over kurs for a se hva som finnes i handlekurven din.

Kursene kan legges til eller fjernes fra handlekurven, som du velger. For a legge til flere kurs, bruk PayPals link til «Fortsett a handle.»

For du kasserer via PayPal, kan du legge til notater i bestillingen din i en meldingsboks merket, «Notater til ACTTC.com og TARP, Inc.» Merknader kan inneholde sporsmal, kommentarer eller ytterligere kontaktinformasjon.

Tilbakebetalingspolicy: Grunnlaget for var tilbakebetalingspolicy inkluderer behandling av vare administrative kostnader for behandling av bestillinger. Var tilbakebetalingspolicy for fjernundervisningskurs er som folger:

Hvis tilbakebetaling er forespurt innen 48 timer etter betaling for kurs, vil en 90% refusjon bli gitt. Hvis forespurt innen 7 dager, en 75 & # 37; refusjon vil bli gitt. Hvis forespurt innen 14 dager, en 50 & # 37; refusjon vil bli gitt. Hvis forespurt innen 21 dager, en 25 & # 37; refusjon vil bli gitt. Ingen andre refusjoner er gitt. Refusjon gjelder kun for produkter; refusjoner gjelder ikke for NYS skatt. Ta kontakt med oss nar du har sporsmal eller trenger hjelp.

CASAC – Legitimert Alkoholisme og Substance Abuse Counselor – Fornyelse Kurs:

Klikk pa noe av «Legg til i handlekurven» knappene nedenfor for a kjope et enkelt kurs pa $ 10 / time.

1.1) En oversikt over de tolv trinnene og gjensidig hjelpegrupper (3 timer)

Kursmal: A gi l reren grunnleggende kunnskaper om de tolv trinnene for gjenoppretting som angitt av Anonyme Alkoholikere og informasjonen som er nodvendig for a definere og beskrive gjensidig hjelp og ulike typer stottegrupper.

1.2) Detaljert kunnskap om ulike gjensidige hjelpegrupper og de tolv trinnene (12 timer)

Mal: A gi l reren et detaljert kunnskaper om ulike gjensidige hjelpegrupper og de 12 trinnene til alkoholistiske anonyme og andre stottegrupper, samt de andelige konseptene i trinn 10-12.

1.3) Oversikt over Addiction og Recovery Process (4 timer)

Mal: A gi Eleven en generell oversikt over definisjonen av avhengighet, tegn og symptomer pa bruk og misbruk, bruksfaser og stadier av gjenopprettingsprosessen.

1.4) Sykdomskonseptet av avhengighet (12 timer)

Mal: Elevene vil kunne definere og beskrive sykdomsmodellen av avhengighet og tre andre utbredte avhengighetsmodeller.

1.5) Begrepene fordeler og felles praksis i det medisinsk overvaste polikliniske programmet.

Mal: L rer vil fa kunnskap om praksis og aktiviteter i det medisinske overvaket polikliniske programmet som det gjelder den samlede behandlingsprosessen til en klient. L reren far innsikt i den typiske klientbehandlingsepisoden og viktige fokusomrader innenfor behandlingsprosessen.

1.6) Fysiske virkninger av alkohol og ulike andre stoffer (12 timer)

Mal: L rer vil fa kunnskap om stoffklassifisering, fysiske effekter av bestemt stoffbruk, tegn og symptomer pa rusmiddel, overforingsveier og uttaksrisiko.

1.7) Radgivende terapier og teknikker (14 timer)

Mal: L rer vil fa teoretisk og generell kunnskap om samtidens teorier om radgivning. Spesifikke terapier inkluderer Client Centered Therapy, Gestalt Therapy, Reality Therapy, Rational Emotive Therapy og Behavioral Therapy.

1.8) Tobakk / Nikotin Effekter og Behandling av Avhengighet (12 timer)

Mal: Elevene far kunnskap om helseeffekter av sigarettroyking, effekten av bruksgjenkjenning, samfunnsmessige og okonomiske effekter av royking, effekten av royking under graviditet og behandling av nikotinavhengighet. Elevene vil kunne verbalisere og utnytte denne kunnskapen i klientradgivning.

2.1) Avhengighet av en familiesykdom, radgivning for den betydelige andre (12 timer)

Mal: A gi Learner en forstaelse og kunnskap om familiens systemer av avhengige individer. Elevene vil fa kunnskap om grunnleggende radgivningspraksis og teknikker for familien og / eller signifikant annen av rusmisbrukeren.

2.2) En oversikt over radgivning av MICA-klienten (3 timer)

Mal: L rer vil kunne definere begrepet MICA, beskrive en MICA-klient, definere samtidig behandling og nevne tre spesielle hensyn nar du arbeider med MICA-klienten.

2.3) En oversikt over tilbakeslagsplanlegging (3 timer)

Mal: L rer vil fa en generell forstaelse av tilbakefall, tilbakefall utloser og utvikling av en forebyggingsplan for tilbakefall.

2.4) Vurdering av kompulsiv gambler i AOD-behandling (6 timer)

2.5) Kompulsiv gamblingkunnskap og utdanning for AOD-radgiveren (6 timer)

2.6) Problemgambling Kunnskap og utdanning (12 timer)

2.7) Tilbakeslagsforebygging for den patologiske gambleren (12 timer)

2.8) Spesialisert behandlingsplanlegging og saksbehandling for de som er pavirket av tvangsspill.

2.9) Spesialisert behandlingsplanlegging Radgivning og saksbehandling for den patologiske gambler.

2.10) Utnyttelse av vurderingsverktoy for a diagnostisere kompulsiv gambler (12 timer)

2.11) Grupperadgivning for AOD-radgivningsteorier og teknikker (21 timer)

Mal: L rer vil fa detaljert teoretisk og praktisk kunnskap om gruppeledereferdigheter, stadier av gruppeutvikling, multikulturalisme i grupperadgivning, og sammenligning og kontrasterende selvhjelpsmodeller og faglig grupperadgivning.

2.12) Terapeutisk kommunikasjon (16 timer)

Mal: L rer vil kunne definere terapeutisk kommunikasjon og dens formal, nevne tre veisperre til terapeutisk kommunikasjon, og gi eksempler pa terapeutisk sporreskjema, hensiktsmessige sonderingsteknikker, og apne og lukkede sporsmal. L rer vil ogsa fa kunnskap om terapeutiske grenser.

2.13) Tilbakeslag og tilbakeslagsforebygging (20 timer)

Mal: L rer vil oke kunnskapen om tilbakefall som en del av gjenopprettingsprosessen og l re a utnytte forebyggingskategorier som inkluderer gjenoppbyggingsforebyggende modeller for a stotte klienten med kognitive og atferdsmessige coping ferdigheter for a unnga tilbakefall. L rer vil ogsa fa kunnskap om undervisningsklienter for a utnytte cue utryddelsesverktoy for a unnga tilbakefall.

2.14) Viktigheten av yrkesradgivningstjenester (8 timer)

Mal: L rer vil fa forstaelse for behovet for yrkesradgivning innen den kliniske behandlingsprosessen; L rer vil fa praktisk kunnskap om a skaffe disse tjenestene til sine kunder og skaffe yrkesoppgaver for MICA-klienter, samt kriminelle rettigheter.

2.15) Arbeide med den afroamerikanske klienten i alkohol og annen narkotikabehandling (12 timer)

Mal: L rer vil fa kunnskap om den afrikansk-amerikanske kulturen sine erfaringer, og hvordan disse pavirker denne populasjonenes behandlingsresultat. Deltakerne vil kunne identifisere behandlingsbarrierer og effektive kliniske ferdigheter og programutviklingsagendater for a lose disse barrierer.

2.16) Arbeide med latino-klienten i alkohol annen narkotikabehandling (12 timer)

Mal: L rer vil fa litt innsikt i latinsk kultur og karakteristika hos latino-grupper. Denne innsikt vil hjelpe radgivere til a gi bedre kulturelt effektiv behandling til latino-klientellet i sine programmer. Deltakerne l rer evaluerings- og behandlingsstrategier, samt hvordan man fjerner barrierer for vellykket behandling for latino-befolkningen.

3.1) Vurdering og evaluering (4 timer)

Mal: Dette kurset gir l reren en introduksjon til a fullfore et av de vanligste vurderingsverktoyene: den psykososiale evalueringen. L rer vil ogsa fa grunnleggende kunnskap om DSM-IV-kriteriene for misbruk og avhengighet.

3.2) Fellesskapsutdanning vedrorende AOD Bruk Forebygging (12 timer)

Mal: L rer far forstaelse for viktigheten av AOD-forebyggende aktiviteter i samfunnet. Videre vil Learner kunne verbalisere folgende konsepter: OASAS-rammeverket for AOD-risikofaktorer, beskrive tre nivaer av forebygging, kontinuitet i narkotikabruk og legge til rette for forebyggende verksteder i skoleinnstillingen.

3.3) Medisinsk overvaket poliklinisk behandling, kunnskap om del 822 regelverk og korrekt.

ferdigstillelse av skjemaer fra forste bestemmelse gjennom utslipp. (16 timer)

Mal: Dette kurset gir Learner en detaljert kunnskap om driftsreguleringen for modaliteten og typen dokumentasjon som trengs for denne modaliteten. Denne oppl ringen fokuserer ogsa pa a l re l rer a produsere kvalitetsdokumentasjon innen en tildelt tid.

3.4) Rapportering og registrering, dokumentasjon av utslippsoppsummering (7,5 timer)

Mal: Fokuset pa denne oppl ringen vil v re for l reren a fa forstaelse for a dokumentere og kartlegge saksbehandling notater. L rer vil ogsa forsta at utslippsplanleggingen starter ved opptak gjennom klientens siste behandlingsdag, og at en utslippsplan kan / skal dokumenteres tidlig, og deretter endres som klienten utvikler seg i behandlingen.

3.5) Betydningen av effektiv, effektiv saksbehandling i AOD-radgivning (3 timer)

Mal: Elev skal kunne definere saksbehandling og beskrive komponentene som: koordinering av omsorg, henvisning og identifisering av nodvendige klienttjenester.

3.6) Behandlingsplanlegging, fremdriftsnotater og utladningsplanlegging (3 timer)

Denne oppl ringen gir elevene en oversikt over og forstaelse av riktig terminologi ved dokumentasjon av en behandlingsplan eller et fremdriftsnotat og a gi l reren kunnskap om viktigheten av utslippsplanlegging.

3.7) Utnyttelse av tre vurderings- og evalueringsverktoy (16 timer)

Malet med dette kurset er at l reren skal bli grundig kjent med ASI (Addiction Severity Index), den psykososiale evalueringen, LOCADTR og Placement Criteria (Decision Tree).

3.8) Forholdet mellom vurdering, evaluering og behandlingsplanlegging (8 timer)

Formal: Formalet med dette kurset er at l reren skal identifisere forholdet mellom gjennom vurdering, evaluering og behandlingsplan. L rer far innblikk i hvordan radgivningsfrekvensen bestemmes og hvordan man setter realistiske behandlingsmal.

3.9) Komponenter for behandlingsplanlegging (4 timer)

Mal: Deltakerne vil forsta konseptet om a forklare vurderingsresultater pa en forstaelig mate nar det gjelder behandlingsplanlegging. Deltakerne vil l re grunnlaget for behandlingsplanlegging og passende formulering og dokumentasjon av hver komponent i behandlingsplanen. Videre l rer elevene om a endre behandlingsplanen og dokumentere arsaker til utsetting av et mal.

4.1) Fortrolighet i AOD-behandlingsinnstillingen (14 timer)

L rer vil fa kunnskap om foderale og statlige bestemmelser om konfidensialitet i narkotikabehandlingsinnstillingen. Videre vil Learner kunne definere og fa forstaelse for begreper som «Trenger a vite» og » frigjore begrenset informasjon (dvs. natur og mengde) og fa en grunnleggende forstaelse av HIPPA-forskrifter og unntak fra konfidensialitet.

4.2) Oversikt over radgiver og klientrelasjoner (3 timer)

L rer vil fa en grunnleggende forstaelse av hensiktsmessig og upassende radgiveradferd og kunne dokumentere formalet med selvopplysning.

Materialer som brukes: utdelinger.

4.3) Radgiver og klientrelasjoner (7 timer)

Formal: Kursets formal er a gi l reren detaljert informasjon om radgiver og klientrelasjoner. L rer vil fa kunnskap om terapeutisk forhold og grenser, kommunikasjonsevner, lytting, oppfattet betydninger av kroppssprak og retningslinje for a gi klientens terapeutisk tilbakemelding.

4.4) Radgiver Wellness (14 timer)

L rer vil fa kunnskap om de faglige kravene til radgiver velv re. Videre l rer l reren hvordan og hvor de selv kan soke hjelp og kravet om a rapportere deres kollegaes svekkelse / forsommelser.

4.5) Gjennomgang av CASAC Canon av etiske prinsipper (2 timer)

Malet med dette kurset er at l reren skal bli introdusert ved hjelp av en oversikt over Canons etiske prinsipper og oke kunnskapen om kanonprinsippene.

4.6) Detaljert gjennomgang og forklaring av CASAC Canon av etiske prinsipper (7 timer)

Formal: Eleven skal kunne gjenta formalet med CASAC Canon av etiske prinsipper og beskrive de faglige forpliktelsene til CASAC.

4.7) Etiske hensyn til klientrettigheter og mandat Rapportering av barnmisbruk og forsommelse (7 timer)

Mal: Deltakerne blir oppmerksomme pa betydningen av etisk faglig praksis for a sikre helse, sikkerhet og utvinning av personer som lider av avhengighet og deres familier. Elevene far ogsa kunnskap om mandat til barnmisbruk, rapportering til NYSs kontor for barn og familie.

Leah C.: «Takk for din hjelp med alt! Jeg er veldig glad jeg valgte TARP, Inc. for min avhengighetsradgivning! »

Sal G.: «Jeg landte metadonradgiverposisjonen ved [navn tilbakeholdt]. Dette er en unionsposisjon (1199 for a v re noyaktig) som var mitt mal. A fa en CASAC-T var bade en start og et krav. Jeg er glad jeg gikk med TARP for fjernundervisning fordi programmet fikk meg til a jobbe i et akselerert tempo. »

Kontakt oss for mer informasjon om vare legitimasjonsfornyelse tjenester for Referansedannende Alkoholisme og Substance Abuse Counselors (CASAC) gjennom fjernundervisningskurs og vart CASAC sertifiseringsprogram gjennom klasserominstruksjon.